Order Nhà Hàng Âu- Biết Tiếng Anh Giao Tiếp Là Lợi Thế - Lương Hấp Dẫn

Địa chỉ làm việc: Tầng 3 - Số 38 Bà Triệu - Hà Bà Trưng - Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/02/2018
ID: job3699

Keywords

Order Nhà Hàng Âu- Biết Tiếng Anh Giao Tiếp Là Lợi Thế - Lương Hấp Dẫn

Công ty Cổ phần F & B Ba Sao