Parttime - Nv Gọi Mời Sự Kiện [Al_Tt]

Địa chỉ làm việc: Tầng 3- Tòa nhà Trung Yên 1 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job2713

Keywords

Parttime - Nv Gọi Mời Sự Kiện [Al_Tt]

Bellsystem24-HoaSao., JSC