Phụ trách tuyển dụng (Long Biên - Hà Nội)

Địa chỉ làm việc: Khu 8 - Xã Phù Ninh - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ.
Hết hạn ngày: 03/07/2024
ID: job385658

Phụ trách tuyển dụng (Long Biên - Hà Nội)

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (Vietmec)