Purchasing Manager/ Trưởng phòng Thu mua

Địa chỉ làm việc: Trường Sa, Hoa Hai, Ngũ Hành Sơn District, Da Nang, Vietnam
Hết hạn ngày: 20/04/2024
ID: job385561

Purchasing Manager/ Trưởng phòng Thu mua

Sheraton Grand Danang Resort