Quận 1 - Nhân Viên Rửa Rau 8H - 12H

Địa chỉ làm việc: 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 28/02/2018
ID: job2417

Keywords

Quận 1 - Nhân Viên Rửa Rau 8H - 12H

CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa