Quận 10 (Vạn Hạnh Mall) - Phục Vụ Nhà Hàng Lẩu Thái Mk (18:00 - 22:00)

Địa chỉ làm việc: 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2423

Keywords

Quận 10 (Vạn Hạnh Mall) - Phục Vụ Nhà Hàng Lẩu Thái Mk (18:00 - 22:00)

CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa