[Quận 3] Nhân Viên Nhắc Phí [Giờ Hành Chánh T2-T6]

Địa chỉ làm việc: 36 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
Hết hạn ngày: 23/12/2017
ID: job2316

Keywords

[Quận 3] Nhân Viên Nhắc Phí [Giờ Hành Chánh T2-T6]

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)