Reservation Agent Intern/ Thực tập sinh đặt phòng

Địa chỉ làm việc: Bai Bac , Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Hết hạn ngày: 25/02/2024
ID: job371549

Reservation Agent Intern/ Thực tập sinh đặt phòng

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort