Sinh Viên Thực Tập (Grand Silverland Ks4*)

Địa chỉ làm việc: 125-133 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 28/02/2018
ID: job2300

Keywords

Sinh Viên Thực Tập (Grand Silverland Ks4*)

Silverland Hotels & Spas Group