Tạp Vụ - Giúp Việc Nhà

Địa chỉ làm việc: 25/7 Mì Hòa Hợp, Dĩ An, Bình Dương
Hết hạn ngày: 30/06/2017
ID: job780

Keywords

Tạp Vụ - Giúp Việc Nhà

Công Ty TNHH Blacksmith And Design