Telesale Bất Động Sản (Ưu Tiên Sinh Viên Làm Thêm)

Địa chỉ làm việc: 39A Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job1220

Telesale Bất Động Sản (Ưu Tiên Sinh Viên Làm Thêm)

Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Tân Long