[THANH HÓA] - Trưởng Bộ phận Hành chính Nhân sự

Địa chỉ làm việc: Số 127, Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hết hạn ngày: 29/02/2024
ID: job371449

[THANH HÓA] - Trưởng Bộ phận Hành chính Nhân sự

Flamingo Group