Thợ Nguội, Ráp Khuôn Mẫu

Địa chỉ làm việc: F4/26 A, tỉnh lộ 10, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, h. Bình Chánh, TP.HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2590

Keywords

Thợ Nguội, Ráp Khuôn Mẫu

Khuôn mẫu Quốc Thắng