Thư Ký Tổng Giám Đốc Lương 10- 20 Triệu Bắc Ninh

Địa chỉ làm việc: Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế - Chợ Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
Hết hạn ngày: 31/01/2021
ID: job81234

Đăng Nhập

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Đăng nhập bằng tài khoản Social

Đăng Ký

Đăng nhập bằng tài khoản Social

Chọn vai trò

Họ và tên không dưới 5 kí tự

Tên công ty không dưới 5 kí tự