Thư ký Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Địa chỉ làm việc: Số 24 Tràng Tiền - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357798

Thư ký Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group