Thu Ngân-Nhà Hàng Món Ngon Sài Thành- Số 8 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo (Gần Ga Hà Nội)

Địa chỉ làm việc: Số nhà 55, ngõ Tức Mặc, đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2839

Thu Ngân-Nhà Hàng Món Ngon Sài Thành- Số 8 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo (Gần Ga Hà Nội)

Hệ Thống Nhà Hàng Quán Ăn Ngon - Công Ty TNHH Phúc Hưng Thịnh