Thực Tập F& B, Houskeeping - Silverland Jolie

Địa chỉ làm việc: 4d Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2005

Keywords

Thực Tập F& B, Houskeeping - Silverland Jolie

Silverland Hotels & Spas Group