Thực Tập Hành Chánh Văn Phòng

Địa chỉ làm việc: 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1526