Thực Tập - Lập Trình Viên Java

Địa chỉ làm việc: Tầng 7, tòa nhà Thăng Long, số 98, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hết hạn ngày: 10/08/2017
ID: job639

Thực Tập - Lập Trình Viên Java

Công ty TNHH Synergix Technologies Việt Nam