Thực Tập Marketing / Pr Truyền Thông

Địa chỉ làm việc: Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2018

Keywords

Thực Tập Marketing / Pr Truyền Thông

Hệ Thống Cuisine World- CN Công Ty CP RoGen