Thực Tập Sinh/ Cộng Tác Viên Tư Vấn Tổ Chức Sự Kiện - Ngành Cưới

Địa chỉ làm việc: 71/124 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Hết hạn ngày: 30/04/2017
ID: job1032

Thực Tập Sinh/ Cộng Tác Viên Tư Vấn Tổ Chức Sự Kiện - Ngành Cưới

CƯỚI CHẤT WEDDING PLANNER