Thực tập sinh Hành chính, Nhân sự

Địa chỉ làm việc: Số 373-375 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357790

Thực tập sinh Hành chính, Nhân sự

Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa Maas