Thực Tập Sinh Phòng Mua Hàng [Hà Nội]

Địa chỉ làm việc: Số 333 Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1226

Thực Tập Sinh Phòng Mua Hàng [Hà Nội]

QSR Vietnam