Tìm người phụ bán hàng tại cửa hàng

Địa chỉ làm việc: Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 15/05/2022
ID: job96498

Việc làm tương tự