Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Mạng Viễn Thông- Làm Việc Hành Chính - Làm Tại Quận Tân Bình

Địa chỉ làm việc: Số 18, Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2470

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Mạng Viễn Thông- Làm Việc Hành Chính - Làm Tại Quận Tân Bình

BELLSYSTEM24-HOA SAO