Tổng Đài Viên Viettel - Thu Nhập: 4-6 Triệu [Hn_Vt_Tt]

Địa chỉ làm việc: Tầng 3- Tòa nhà Trung Yên 1 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Hết hạn ngày: 15/01/2018
ID: job2715

Tổng Đài Viên Viettel - Thu Nhập: 4-6 Triệu [Hn_Vt_Tt]

Bellsystem24-HoaSao., JSC