Trợ lý Ban Giám đốc

Địa chỉ làm việc: Tầng 02, Số 400 đường 2/9 - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng.
Hết hạn ngày: 07/05/2024
ID: job371487