Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Địa chỉ làm việc: 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1522