Trợ Lý Kinh Doanh (Nhận Việc Ngay)

Địa chỉ làm việc: 53 Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 08/03/2018
ID: job1544

Trợ Lý Kinh Doanh (Nhận Việc Ngay)

Công ty BĐS Hưng Tín