Trưởng bộ phận nhân sự (Làm việc tại Nhà hàng Brilliant Seafood)

Địa chỉ làm việc: 162 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
Hết hạn ngày: 30/04/2024
ID: job385557

Trưởng bộ phận nhân sự (Làm việc tại Nhà hàng Brilliant Seafood)

Brilliant Hotel