Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Địa chỉ làm việc: Tầng M, Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai - Phường Thảo Điền - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
Hết hạn ngày: 09/05/2024
ID: job371588

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty TNHH TMDV IXORA