Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Địa chỉ làm việc: Số 22 Triệu Việt Vương, Hai Bà trưng, Hà Nội
Hết hạn ngày: 03/07/2024
ID: job385657

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Công ty cổ phần thẩm mỹ Xuân Hương