Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Địa chỉ làm việc: 115 Đường 52-AP, khu phố 2 - Phường An Phú - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
Hết hạn ngày: 03/07/2024
ID: job385661

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy