Trưởng phòng HCNS

Địa chỉ làm việc: Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Hết hạn ngày: 31/07/2018
ID: job19652