Trưởng phòng Kinh doanh (Thương mại điện tử)

Địa chỉ làm việc: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hết hạn ngày: 10/10/2024
ID: job403311

Trưởng phòng Kinh doanh (Thương mại điện tử)

Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị