Trưởng Phòng Sales Quốc Tế

Địa chỉ làm việc: ẤP 6+7, XÃ THIỆN TÂN, HUYỆN VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI
Hết hạn ngày: 30/05/2018
ID: job12423

Trưởng Phòng Sales Quốc Tế

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ GIA