Tư vấn BĐS -Sinh viên chưa Kinh Nghiệm được đào tạo(Có luôn lương cứng+hoa hồng cao)

Địa chỉ làm việc: 31 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/07/2018
ID: job3722

Tư vấn BĐS -Sinh viên chưa Kinh Nghiệm được đào tạo(Có luôn lương cứng+hoa hồng cao)

Tập Đoàn Bất Động Sản Hoàng Vương