TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP tại Thái Nguyên - đầu Tư Và Thương Mại Tng Chi Nhánh Việt Thái

Địa chỉ làm việc: Cụm Công Nghiệp Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên
Hết hạn ngày: 25/04/2024
ID: job369895

Keywords

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP tại Thái Nguyên - đầu Tư Và Thương Mại Tng Chi Nhánh Việt Thái

Công ty Cổ phần TNG Land