TUYỂN DỤNG LỄ TÂN VĂN PHÒNG tại Sơn La - Sông đà - Hoàng Long

Địa chỉ làm việc: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Hết hạn ngày: 02/07/2024
ID: job385384

TUYỂN DỤNG LỄ TÂN VĂN PHÒNG tại Sơn La - Sông đà - Hoàng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LONG