Tuyển học việc kỹ thuật lắp đặt camera

Địa chỉ làm việc: 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 31/12/2022
ID: job72859

Keywords

Tuyển học việc kỹ thuật lắp đặt camera

Công ty TNHH TM & DV Đại Hữu Nghị