Tuyển nhân viên bán Mỹ phẩm cần gấp 2 bạn đứng bán tại quầy

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 20/12/2022
ID: job144795

Việc làm tương tự