TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BÁN CÀ PHÊ VÀ ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI

Địa chỉ làm việc: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/03/2023
ID: job91563

Việc làm tương tự