TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BÁN CÀ PHÊ VÀ ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI

Địa chỉ làm việc: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/03/2023
ID: job91570

Việc làm tương tự