Tuyển nhân viên phụ chị bán hàng cho khách

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Văn Quá, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 28/02/2023
ID: job165342

Việc làm tương tự