Tuyển nhân viên phục vụ _ GEM Cafe

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/08/2018
ID: job20289

Keywords

Tuyển nhân viên phục vụ _ GEM Cafe

Trung tâm hội nghị GEM CENTER