Việc Làm Bảo Vệ Ca Đêm - Thời Vụ 1 Tháng

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 28/01/2018
ID: job3020

Keywords

Việc Làm Bảo Vệ Ca Đêm - Thời Vụ 1 Tháng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải