Việc Làm Lao Động Phổ Thông Các Quận - Theo Ca 8,12,14,16 Tiếng

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 19/01/2018
ID: job2953

Keywords

Việc Làm Lao Động Phổ Thông Các Quận - Theo Ca 8,12,14,16 Tiếng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải