VIỆC LÀM NHÂN VIÊN BẢO VỆ (VĂN PHÒNG/ DỰ ÁN) tại Long An - đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Địa chỉ làm việc: 51 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Hết hạn ngày: 02/07/2024
ID: job385469

Keywords

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN BẢO VỆ (VĂN PHÒNG/ DỰ ÁN) tại Long An - đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang