Việc Làm Thời Vụ Tết (Lương Từ 250,000-375,000 / Ngày)

Địa chỉ làm việc: 1/148 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Q.12
Hết hạn ngày: 07/01/2018
ID: job3190

Keywords

Việc Làm Thời Vụ Tết (Lương Từ 250,000-375,000 / Ngày)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn