Vinal Café cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng tại HCM

Địa chỉ làm việc: 132 Đồng Đen, Thành phố Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/04/2023
ID: job163109

Việc làm tương tự